شرکای تجاری

شرکت مپنا پارس با هدف ایجاد رابطه پایدار مبتنی بر اعتماد و برقراري تعامل بلندمدت با شركاي تجاري (انتقال دهندگان دانش فني و تامين‌كنندگان) خود رویکردهای متعددی از جمله منبع یابی و شناسایی، ارزیابی اولیه، انتخاب، ارزیابی عملکرد و ارتقا،  و نظرسنجی اجرا كرده است.  همچنين در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي شرکت و مديريت ريسك‌هاي تامين از بومی‌سازی قطعات و مواد حمايت مي‌نمايد و مانع  از خروج ارز از کشور مي‌گردد.

 

راه‌ ارتباطي شركاي تجاري پارس: پورتال تامين‌كنندگان