فراخوان

فراخوان شناسایی سازندگان قالب
این شرکت در نظر دارد، جهت پروژه‌های مختلف صنعتی در دست اجرای خود ، نسبت به شناسایی پیمانکاران به شرح ذیل اقدام نماید:
۱- سازندگان انواع قالب‌های برش و فرم درگریدهای مختلف
۲- سازندگان قالب‌های دایکست (برای ریخته گری آلمینیوم جهت ساخت قفسه سنجابی الکتروموتور )
۳- خدمات برش لیزر با دقت بالا
واجدین شرایط می‌توانند از تاریخ درج آگهی وبه مدت یک هفته کاری در ساعات اداری، نسبت به مراجعه و ارائه لیست کامل ماشین‌آلات، تجهیزات، سوابق کاری و امکانات کارگاهی خود اقدام نمایند .
آدرس : البرز، کرج ، کیلومتر ۷ جاده ملارد ، ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم ، انتهای
بلوار مپنا ، معاونت تامین ، مدیریت خرید تجهیزات و ملزومات