آگهی مناقصه

 شماره  ۷  / ۹۷

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت  تامین نیروی انسانی اقدام به شناسایی پیمانکار واجد شرایط نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ مدارک مناقصه به آدرس الکترونیکی http://www.mapnagenerator.com مراجعه و مدارک مذکور را از بخش مناقصه ها و مزایده ها دریافت نمایند . مهلت تحویل پاکات حداکثر تا ساعت ۱۵ روز چهار شنبه ۸ اسفند ماه در محل دفتر کمیسیون معاملات واقع در کارخانه این شرکت می باشد . همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۶۳۶۱۹۷۱۷۰ تماس حاصل فرمایید. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد  .

دبیر خانه کمیسیون معاملات

دانلود اسناد مناقصه اداری

دانلود برگه پیشنهاد قیمت

دانلود نمونه قرارداد تأمین نیروی انسانی