مناقصه حمل و امحای پسماندهای صنعتی

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا(پارس) در نظر دارد حمل و امحای پسماندهای صنعتی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  واگذار نماید .

 متقاضیان می توانند جهت  دریافت مدارک  از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ از طرق ذیل نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

–        مراجعه حضوری به نشانی :کرج کیلومتر ۷ جاده ملارد – ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم – انتهای بلوار مپنا – دبیرخانه کمیسیون معاملات

–          وبسایت  www.Mapnagenerator.com  قسمت مناقصات   مراجعه  و مدارک مذکور را از بخش مناقصه ها و مزایده ها دریافت نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۶۳۶۱۹۷۱۷۱ – ۰۲۶۳۶۱۹۷۵۲۴ تماس حاصل نمایند .

–        مهلت عودت اسناد و پاکات مربوطه  حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه به تاریخ ۹۸/۱۲/۳  می باشد .

–        شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مأذون و مختارمی باشد .

–        هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

 

اسناد مناقصه

نمونه قرارداد امحای پسماند