ژنراتور حرارتی MGG41

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 56.25MVA

توان ظاهري 56.25MVA
ضريب قدرت 0.8
ولتاژ نامي 11 KV
جريان نامي 2952 A
فرکانس 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه 0.6
نوع خنک کاري هواخنک
دماي آب ورودي 34 °C
دماي هواي خنک 40 C
سيستم تحريک استاتيک
بازده 98.21%