پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

 فرم خدمات انرژی

- نام سازمان داوطلب: *
- نام مدير عامل:
- نام و پست سازماني رابط سازمان:
- تلفن / فكس / پست الكترونيكي رابط سازمان:
- در کدام يک از زمينه هاي زير خواهان جذب اطلاعات مي باشيد :
تواناسازهاي مدل مديريت انرژي
تشخيص

راهبرد و خط مشي

برنامه ريزي

اجرا

پايش و كنترل

نتايج مديريت انرژي
شاخص هاي كليدي عملكرد زيست محيطيشاخص هاي عملكرد اقتصادي


شاخص هاي عملكرد توليد

توضيح :
تصوير امنيتي *
تمامی حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مپنا پارس می باشد