پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

 انتقادات و شکایات

نام سازمان/نيروگاه: *
نام و نام خانوادگي:
سمت:
شماره تماس1:
شماره تماس2:
پست الكترونيكي:
موضوع شكايت/انتقاد:تاريخ وقوع مشكل:
تاريخی را از تقويم انتخاب کنيد.
مشخصات محصول/خدمت: *
شرح مشكل: *
راه حل پيشنهادي جهت رفع مشكل(در صورت وجود):
نام فرد /واحد مرتبط در پارس كه مي تواند پاسخگو باشد
مدت زمان مورد انتظار جهت دريافت پاسخ:


پيوست(در صورت لزوم):
فهرست مدارك پيوست:
پاسخ
تمامی حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مپنا پارس می باشد