آگهی مزایده عمومی

شماره: CS/98/02/02

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) در نظر دارد ضایعات فلزی و غیر فلزی خود از جمله آهن، مس، آلومینیوم و چوب را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
علاقه‌مندان جهت تهیه اسناد مزایده و بازدید از تاریخ ۲۲/۰۲/۹۸ لغایت ۲۳/۰۲/۹۸ با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر و فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ریال به شماره حساب ۷۴۳۸۵۶۰۶۲۳ با شناسه واریز ۱۰۰۰۱۴۴ بانک ملت شعبه فردیس کرج به نام شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، به آدرس این شرکت واقع درکرج، فردیس، کیلومتر ۷ جاده ملارد،، بلوار گروه مپنا مراجعه نمایند.
ساعت شروع بازدید اول راس ساعت ۹ و بازدید دوم راس ساعت ۱۰:۳۰ می‌باشد.
لازم بذکر است در صورت عدم مراجعه راس ساعت تعیین شده امکان بازدید وجود ندارد.
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۶۳۶۱۹۷۷۰۷و یا ۰۲۶۳۶۱۹۷۷۴۲ تماس حاصل نمایند.