ابلاغ تحویل دائم واحد شماره ۶ طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل

تحویل دائم واحد شماره ۶ طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل، در هفتمین روز از دی ماه ۹۸ به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) ابلاغ شد.
با تحویل (FAC) این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل قطعی توسط شرکت توسعه ۲ مپنا در مجموع به ۸۱ واحد با ظرفیت ۱۲۲۰۷ مگاوات رسید.
این نیروگاه در کیلومتر ۳۵ جاده اردبیل – مشکین شهر در زمینی به مساحت ۷۰ هکتار جای گرفته است. طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل، در تاریخ ۱۶/۰۳/۹۰ از سوی سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) به گروه مپنا ابلاغ شد.
این پروژه دارای دو قرارداد تأمین تجهیزات و مهندسی و اجرا بوده و شامل دو واحد گازی، هر کدام به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات بوده که در آن از توربین V94.2 نسخه ۵ استفاده شده است. مشاور کارفرما و دستگاه نظارت نیز شرکت قدس نیرو است.