اتصال پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه ایران ال ان جی به شبکه

پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه ایران ال ان جی با موفقیت برق‌دار و در اختیار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و شبکه سراسری قرار گرفت.
روز یکشنبه ۲۱ خرداد سال جاری پس از انجام مراحل تست و راه‌اندازی ترانسفورماتور ۲۳۰ به ۴۰۰ کیلوولت و پارالل شدن با ترانس ۳۱۵ مگاولت آمپر پست هوایی و صدور مجوز از سوی دیسپاچینگ ملی، پست ۴۰۰ کیلوولت (GIS) نیروگاه ایران ال ان جی با موفقیت برقدار و به منظور رفع نیاز شبکه قدرت و صنایع پرمصرف در اختیار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و شبکه سراسری قرار گرفت.
این عملیات به همت کارکنان شرکت نیرپارس و با حضور مشاور وزیر نیرو و نمایندگان شرکت مایع‌سازی گاز ایران انجام پذیرفت.
بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی ایران ال ان جی با همکاری شرکت‌های نیرپارس، توگا، مکو، پارس ژنراتور، شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا، نصب نیرو و شرکت پارسیان پست انجام پذیرفت.
با اتصال این پست توان پنج واحد نیروگاه گازی ال ان جی به شبکه تزریق می‌شود و ۴۰۰ مگاولت آمپر به ظرفیت انتقال توان قبلی اضافه شد.