ارتباط با بهره برداران

 

خط مشی اخلاقی گروه مپنا در قبال مشتریان و مصرف کنندگان، مشتریان و مصرف کنندگان، مهمترین صاحبان حق در کسب وکار ما هستند. هدف همه همکاران، تأمین رضایت و حقوق مشتریان است. با پایبندی به مسئولیت های اخلاقی سازمان، نسبت به رعایت همه حقوق مادی و معنوی آنان در همه شئون حرفه ای، هم‌سوگند شده ایم. از این رو پورتال بهره برداران پارس با رویکرد ایجاد ارتباطی منسجم و دوسویه با مشتریان و بهره برداران محترم راه اندازی شده و امیدواریم شاهد افزایش رضایت این دسته از ذینفعان پارس باشیم.