ارتباط با بهره برداران

خط مشی اخلاقی گروه مپنا در قبال مشتریان و مصرف کنندگان، مشتریان و مصرف کنندگان، مهمترین صاحبان حق در کسب وکار ما هستند. هدف همه همکاران، تأمین رضایت و حقوق مشتریان است. با پایبندی به مسئولیت­های اخلاقی سازمان، نسبت به رعایت همه حقوق مادی و معنوی آنان در همه شئون حرفه ای، هم‌سوگند شده ایم.

← مشاهده بیشتر