ارسال آخرین پره های توربین بادی مربوط به نیروگاه آقکند

آخرین پره های توربین بادی مربوط به نیروگاه بادی آقکند در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۷ در شرکت مپنا پارس بارگیری و به سایت ارسال گردید. لازم به ذکر است ظرفیت نیروگاه بادی آقکند ۵۰ مگاوات (۲۰ دستگاه توربین ۲٫۵ مگاواتی) می باشد که در مجموع تعداد ۶۰ پره به سایت ارسال شده است.