استفاده از دستگاه Root Slicer خریداری شده در کارگاه قالب گیری و مونتاژ نهایی پره در شرکت مپنا پارس

در راستای بهبود فرآیند تولید و با توجه به بررسی های انجام شده، دستگاه Root Slicer  کارگاه قالب­گیری و مونتاژ نهایی پره خریداری و راه اندازی گردید . استفاده از این ماشین نقاط بهبود کاری و مزایای فرآیندی و زیست محیطی ذیل را در بر خواهد داشت:

  • در راستای بهبود فرآیند تولید (سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015)
  • با این ماشین لبه دو نیمه پره به صورت هم تراز برش خورده در نتیجه سطح اتصال کاملا موازی و فاصله دو نیمه در زمان مونتاژ یکنواخت و قابل تنظیم می­باشد.
  • باتوجه به ضخامت جداره پره در قسمت ریشه، این ناحیه راهنمای قسمت­های دیگر قالب در زمان مونتاژ است. در نتیجه دقت و کیفیت در این ناحیه سبب افزایش کیفیت مونتاژ نهایی می­شود.
  • کاهش زمان انجام کار– تا قبل از راه­اندازی ماشین Root Slicer این فرایند با سنگ­زنی دستی انجام می­گردید. این­کار توسط دو نفر سنگ زن و در مدت ۴ ساعت برای هر نیمه (معادل ۸ نفر ساعت) انجام می­گردید. (برای یک پره کامل ۱۶ نفرساعت) توسط این ماشین فرایند مربوط به هر نیمه در حدود ۱۵ دقیقه و توسط یک اپراتور صورت می­گیرد. (در مجموع ۳۰ دقیقه برای یک پره)
  • کاهش آلاینده های زیست محیطی (ISO14001:2015)
  • باتوجه به اینکه فرایند آماده سازی برای مونتاژ توسط سنگ­زنی دستی انجام می­گردید و متریال قطعه نیز فایبرگلاس می­باشد، گرد حاصل از سنگ زنی در کل کارگاه پراکنده شده و سبب آلودگی محیط کار می­گردید. در زمان برشکاری با Root Slicer به دلیل نوع ابزار بکار رفته و تمهیدات دیده شده در ماشین، گرد حاصل از برش توسط سیستم داست­کالکتور ماشین مکیده شده و از انتشار در محیط جلوگیری می­نماید.
  • آلودگی­های ناشی از فرایند سنگ زنی ریشه پره حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است.
  • حذف سنگزنی دستی لبه های پره جهت مونتاژ نهایی (سیستم مدیریت ایمنی شغلی OHSAS 18001:2017)
  • حذف سنگ زنی دستی سبب دوری اپراتور از یک فرایند آلاینده و با خطر بالا (به دلیل کار با ابزار سنگ دستی) و همچنین سایر پرسنل کارگاه شده است.