انعقاد قرارداد طراحی و ساخت ۱۰۰۰ عدد شینه جهت نیروگاه مسجد سلیمان با آب و برق خوزستان

به دنبال بروز حادثه در یکی از واحدهای آبی سد و نیروگاه مسجد سلیمان در سال گذشته و با توجه به تجربه و توان شرکت مپنا پارس در حوزه ساخت انواع تجهیزات نیروگاه‌های برق‌آبی، مذاکرات متعدد مدیریتی با مدیران رده بالای سازمان آب و برق خوزستان به منظور پیشنهاد ساخت و تعویض شینه های استاتور ژنراتورآغاز گردید. در گام نخست مهندسان شرکت پارس نسبت به تهیه نقشه ها و مهندسی محصول اقدام نموده و در نهایت منجر به عقد قرارداد ساخت و تحویل ۱۰۰۰ عدد شینه استاتور ژنراتور طرح ELIN نیروگاه مسجد سلیمان شد. امید است در زمینه ساخت شینه، قطب، ورق های هسته استاتور، گوه و دیگر قطعات یدکی و خدمات نیروگاهی (همچون Rewinding و تست های الکتریکال) به دیگر واحدهای نیروگاه‌ برق‌آبی کشور بستر همکاری مناسبی ایجاد گردد.