باسداکت

باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر

MBI22-PA

نوع Isolated Phase MV Bus Duct
ولتاژ نامي 15.75 KV
جريان نامي 8600 A
نوع عايق Air Insulation
سيستم خشك كن According to Costumer Order