برگزاری جشنواره امتنان از گروه های کار نمونه استان البرز

برگزاری جشنواره امتنان از گروه های کار نمونه استان البرز

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، سی و سومین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه استان البرز در مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار گردید. در این مراسم که با حضور سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و سایر مسئولین استانی و دستگاه های اجرایی و نمایندگان شرکت های مختلف برگزار شد از یک نفر از همکاران شرکت مپنا پارس به عنوان کارگر نمونه، ۶ گروه کار نمونه و رابط نمونه خانه کارگر از شرکت مپنا پارس با اهدای لوح و تقدیرنامه، تجلیل به عمل آمد.