بومی سازی ترکشن موتور لکوموتیو توسط شرکت مپنا پارس

  به علت شرایط جغرافیایی کشور ایران توسعه صنعت حمل و نقل ریلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، از این رو تولید نمونه‌های بومی ترکشن موتور در دستور کار شرکت مپنا پارس قرار گرفت. ترکشن موتورها به عنوان موتور محرکه لکوموتیوها نقش بسیار حیاتی در عملکرد لکوموتیو دارند. ترکشن موتور ۴۲۵ کیلووات ساخت شرکت آلستوم توسط شرکت مپنا پارس بومی سازی شد، در این پروژه تمامی جزئیات فنی، عملکردی و جنس اجزا با دقت بسیار بالایی استخراج گردید و با تکیه بر دانش بومی متناسب با تجهیزات و توانایی تولید در شرکت مپنا پارس بازطراحی شدند. در حال حاضر نمونه‌های بومی اولیه ترکشن موتور در شرکت مپنا پارس ساخته شده است.

مشخصات کلی محصول
Traction Motor
۴۲۵KW Power
۱۴۰۰V Voltage
۲۵۰۰rpm Maximum Speed
Class H Insulation Class
۶ Poles Number