تحویل دائم واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه طرح توسعه برق و بخار دماوند

واحدهای ۳ و ۴ پروژه توسعه برق و بخار دماوند، روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸ تحویل دائم شد.

با تحویل دائم (FAC) این واحدها، ظرفیت برق تولید شده شرکت احداث و توسعه پروژه‏های ویژه مپنا (توسعه ۳) به نمایندگی از گروه مپنا در این پروژه به ۵۴۴۸ مگاوات رسید.

نیروگاه طرح توسعه برق و بخار دماوند

نیروگاه برق و بخار دماوند در فاز دوم مجتمع‎های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – عسلویه مستقر است. اجرای پروژه نیروگاه برق و بخار دماوند تاکنون در دو فاز به شرکت توسعه ۳ مپنا ابلاغ شده است، فاز نخست شامل طراحی، ساخت، تأمین تجهیزات، حمل به سایت، امور ساختمانی، نصب، تست و راه‌اندازی ۲ واحد توربو ژنراتور (هر واحد گازی به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در شرایط ایزو به همراه دو دستگاه ترانسفورماتور اصلی به ظرفیت ۲۰۰ MVA) و دو واحد بویلر  HRSG (هر کدام به ظرفیت ۳۳۰ تن در ساعت) و یک واحد بویلر کمکی به ظرفیت ۱۲۰ تن و پست برق  GIS 230 کیلوولت و ملحقات مربوطه اجرا و تحویل دائم شده است. فاز دوم در قالب ابلاغ الحاقیه توسط شرکت پتروشیمی دماوند به عنوان کارفرمای پروژه، با عنوان طرح توسعه برق و بخار دماوند به گروه مپنا واگذار شد. محدوده کلی پروژه فاز ۲ شامل طراحی، ساخت، تأمین تجهیزات، حمل به کارگاه، انجام فعالیت‌های ساختمانی، نصب، تست و راه‌اندازی ۲ واحد توربو ژنراتور (واحدهای ۳ و ۴) هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در شرایط ایزو، به همراه تجهیزات جانبی است.