تحویل دائم واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه گازی زاگرس

با تلاش همکاران گروه مپنا، واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه گازی زاگرس کرمانشاه، تحویل دائم شد.

با تحویل دائم (FAC) واحدهای فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) به نمایندگی از گروه مپنا در این پروژه در مجموع به ۷۷ واحد با ظرفیت ۱۱۵۶۳ مگاوات رسید.
پروژه نیروگاه زاگرس
نیروگاه گازی زاگرس، نخستین ساختگاه در قالب “قرارداد ۷ نیروگاه” بوده که به گروه مپنا ابلاغ شده است. این پروژه به صورت کلید در دسترس است و مدت زمان برای سنکرون و تحویل موقت واحد اول به ترتیب ۲۰ و ۲۲ ماه تعیین شده و این زمان برای واحدهای بعدی به فاصله ۱٫۵ ماه از یکدیگر در نظر گرفته شده است.
پروژه نیروگاه زاگرس کرمانشاه، شامل چهار واحد گازی به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات (مجموعاً ۶۴۸ مگاوات) در شرایط ایزو (ISO) است که در آن از چهار واحد توربین گاز V94.2 طرح نیام استفاده شده است.
این نیروگاه در کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه به همدان جای گرفته و کارفرمای پروژه سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) و مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو است.