تحویل دائم واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

تحویل دائم واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به همت متخصصان مپنا در آستانه سال جدید و در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ انجام شد.

این نیروگاه دارای سه واحد بخار به ظرفیت هرکدام ۱۶۰ مگاوات با استفاده از توربین بخار E Type (E30-16-1-1×۶٫۳) و با پست و خط انتقال برق ۴۰۰ کیلو ولت به بهره برداری رسیده است.

با تحویل دائم واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به ۱۱۲ واحد با ظرفیت ۱۷هزار و ۳۳۱ مگاوات رسید.

گفتنی است پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در استان فارس، کیلومتر ۲۷ جاده جهرم – شیراز واقع شده است. کارفرمای این پروژه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم و مشاور کارفرما، شرکت مشانیر است.