تحویل دائم پروژه توسعه برق و بخار دماوند

پروژه توسعه برق و بخار دماوند، در سیزدهمین روز از بهمن ماه ۱۳۹۸ تحویل دائم شد.

نیروگاه برق و بخار دماوند

نیروگاه برق و بخار دماوند در فاز دوم مجتمع‎های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – عسلویه  مستقر است. اجرای پروژه نیروگاه برق و بخار دماوند شامل طراحی، ساخت، تأمین تجهیزات، حمل به سایت، کار ساختمانی، نصب، تست و راه‌اندازی ۲ واحد نیروگاهی، هر واحد به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در شرایط ایزو به همراه دو دستگاه ترانسفورماتور اصلی به ظرفیت ۲۰۰ MVA و دو واحد بویلر   HRSG، هر کدام به ظرفیت ۳۳۰ تن در ساعت و یک واحد بویلر کمکی به ظرفیت ۱۲۰ تن و پست برق  GIS 230 کیلوولت و ملحقات مربوطه اجرا و تحویل دائم شده است.

فاز نخست شامل طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، حمل به سایت، کار ساختمانی، نصب، تست و راه‌اندازی ۲ واحد (هر واحد گازی به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در شرایط ایزو به همراه دو دستگاه ترانسفورماتور اصلی به ظرفیت ۲۰۰ MVA) و دو واحد بویلر  HRSG (هر کدام به ظرفیت ۳۳۰ تن در ساعت) و یک واحد بویلر کمکی به ظرفیت ۱۲۰ تن و پست برق  GIS  ۲۳۰ کیلوولت و ملحقات مربوطه اجرا و تحویل دائم (تنها بویلر بازیافت واحد دوم و پست GIS  در مرحله دوران تحویل موقت است) شده است.
فاز دوم نیز در قالب ابلاغ الحاقیه‌هایی توسط کارفرمای پروژه، (شرکت پتروشیمی دماوند)، با عنوان طرح توسعه برق و بخار دماوند به شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا به نمایندگی از گروه مپنا واگذار شد، محدوده کلی پروژه فاز ۲ شامل طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، حمل به کارگاه، انجام فعالیت‌های ساختمانی، نصب، تست و راه‌اندازی ۲ واحد توربو ژنراتور (واحدهای ۳ و ۴) هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در شرایط ایزو، به همراه تجهیزات جانبی بود که با تلاش همکاران گروه مپنا تحویل دائم شد.