ترکشن موتور

حوزه کاربری محصـول: حمل و نقل ریلی

تـوان محصــــول: ۵۳۰KW 

نوع موتور القایی قفس سنجابی
توان نامی ۵۳۰ KW
ضریب قدرت ۰٫۸۶
ولتاژ نامی ۱۳۳۰ V
جریان نامی ۲۸۶ A
فرکانس ۳۶ Hz
تعداد قطب ۴
سرعت نامی ۱۰۶۰ rpm
 حداکثر سرعت ۴۲۴۰ rpm
نوع خنک کاری هواخنک
بازده ۹۴٫۴۰%