تست موفق اولین موتور سنترال آهنربای دائم برای خودرو کلاس C

به منظور صحت سنجی عملکرد موتورهای مورد استفاده در خودروهای الکتریکی، تست این موتورها با استفاده از ادوات اندازه گیری و تجهیزی که قابلیت اعمال گشتاور ترمزی به موتور را داشته باشد (دینامومتر)، الزامی است. یکی از متداول ترین انواع این دینامومترها، دینامومتر ادی کارنت است که قابلیت عملکرد در سرعت های نسبتا بالا را دارد. با استفاده از ادوات اندازه گیری از جمله سنسورهای ولتاژ، سنسورهای جریان، سنسورهای دما، سنسور سرعت و سنسور فلو و همچنین اندازه گیری گشتاور ترمزی اعمالی توسط دینامومتر، مقادیر توان مکانیکی تحویلی موتور و توان الکتریکی ورودی موتور و درایو اندازه گیری خواهند شد. با استفاده از داده های بدست آمده منحنی بازده موتور و درایو تحت تست، محاسبه خواهد شد. تحت این شرایط قابلیت گشتاور دهی و عملکرد موتور و درایو در شرایط حرارتی نامی ارزیابی می شوند. همچنین میزان ارتعاشات و نویز تولیدی در سرعت های مختلف و تحت بارگذاری های مختلف اندازه گیری و با حدود مجاز استاندارد مقایسه می شوند.
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا با تکیه بر دانش تخصصی و قابلیت های مهندسی نسبت به ساخت ادوات مورد نیاز از جمله سازه، کوپلینگ، سیستم اکتساب داده و تجهیز آزمایشگاه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی اقدام نموده و موفق شده است تست اولین موتور سنترال آهنربای دائم برای خودرو کلاس C را مطابق استانداردهای مربوطه انجام دهد.