تماس با ما

 

دفتر تهران

تهران، بلوار میرداماد،نبش کجور، شماره ٢٣١، ساختمان مپنا، طبقه ۴

تلفن: ۲۳۱۵۱۸۵۰ (٠٢١)

نمابر: ۲۲۹۰۸۶۶۱ (٠٢١)

کد پستی: ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱

کارخانه

کرج، کیلومتر ٧ جاده ملارد، ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم، بلوار گروه مپنا، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

تلفن: ۳۶۱۹۷۰۰۰ (۰۲۶)

نمابر: ۳۶۶۰۸۶۰۶ (۰۲۶)

کد پستی: ۳۱۶۷۶۴۳۵۸۶

صندوق پستی: ۳۱۷۵۵۳۳۵

تلفن روابط عمومی: ۳۶۱۹۷۸۳۲(۰۲۶)

Email: info@mapnagenerator.com