حضور در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در تاریخ های 29 و 30 آبان در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد. این کنفرانس به عنوان بزرگترین گردهمایی سالانه فعالان انرژی های تجدیدپذیر ایران، بستری برای بررسی چالش های پیش روی توسعه انرژی های تجدیدپذیر کشور و ارائه دستاوردها و توانمندی های شرکت های مطرح و دانش بنیان داخل و شبکه سازی با سرمایه گذاران ساخص خارجی و داخلی فراهم نموده است. شرکت مپنا پارس نیز با حضور در نمایشگاه این کنفرانس، علاوه بر نمایش توانمندی های ساخت توربین های بادی مگاواتی کشور و انعکاس قابلیت های توسعه مزارع توربین بادی در نقاط مختلف کشور، پذیرای طیف وسیعی از نمایندگان شرکت های مختلف داخلی و خارجی بود که در همین راستا جلسات متعدد تخصصی در خصوص توانمندی ساخت توربین های بادی، ظرفیت های توسعه مزارع بادی و همچنین شرایط سرمایه گذاری برگزار شد. در بخش پنل های تخصصی این رویداد نیز آقای مهندس مجتبی گلی، معاونت تولید شرکت مپنا پارس، در پنل تخصصی بررسی سیاست ها و چالش های ساخت داخل صنایع انرژی های تجدید پذیر به ارائه سخنرانی پرداختند و پاسخگوی سوالات مطرح شده حاضران در کنفرانس بودند. حضور در ششمین نمایشگاه و کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر

حضور مپنا پارس در ششمین نمایشگاه و کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ آبان در مرکز    همایش های صدا و سیما برگزار شد. این کنفرانس به عنوان بزرگترین گردهمایی سالانه فعالان انرژی های تجدیدپذیر ایران، بستری برای بررسی چالش های پیش روی توسعه انرژی های تجدیدپذیر کشور و ارائه دستاوردها و توانمندی های شرکت های مطرح و دانش بنیان داخل و شبکه سازی با سرمایه گذاران ساخص خارجی و داخلی فراهم نموده است.

شرکت مپنا پارس نیز با حضور در نمایشگاه این کنفرانس، علاوه بر نمایش توانمندی های ساخت توربین های بادی مگاواتی کشور و انعکاس قابلیت های توسعه مزارع توربین بادی در نقاط مختلف کشور، پذیرای طیف وسیعی از نمایندگان شرکت های مختلف داخلی و خارجی بود که در همین راستا جلسات متعدد تخصصی در خصوص توانمندی ساخت توربین های بادی، ظرفیت های توسعه مزارع بادی و همچنین شرایط سرمایه گذاری برگزار شد.

در بخش پنل های تخصصی این رویداد نیز آقای مهندس مجتبی گلی، معاونت تولید شرکت مپنا پارس، در پنل تخصصی بررسی سیاست ها و چالش های ساخت داخل صنایع انرژی های تجدید پذیر به ارائه سخنرانی پرداختند و پاسخگوی سوالات مطرح شده حاضران در کنفرانس بودند.