خدمات قلع و نقره کاری

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا(پارس) در نظر دارد ، خدمات قلع و نقره کاری مورد نیاز خود را  از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند مدارک مذکور را از طریق لینک های زیر دریافت نمایند .

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۶۳۶۱۹۷۸۱۴ تماس حاصل فرمایید .

اسناد مناقصه

نمونه قرارداد