دعوت به شرکت در مناقصه محدود

با عنایت به اینکه این شرکت در نظر دارد خرید گازهای صنعتی را از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ، خواهشمند است مدارک پیوست (نمونه قرارداد و اسناد مناقصه) را مطالعه و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ، پیشنهاد خود را از تاریخ یک شنبه ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ تا چهارشنبه ۰۵/۰۳/۱۴۰۰ از ساعت۸ صبح الی ۱۲ و ۳۰ : ۱۳ الی ۱۶ به آدرس : کرج – کیلومتر ۷ جاده ملارد – بلوار مپنا – شرکت مهندسی ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) تحویل فرمایید.
شماره تماس جهت هماهنگی هماهنگی ۳۶۱۹۷۵۲۸ -۰۲۶ ( آقای بقاء) .
شایسته است در صورت عدم تمایل به شرکت در مناقصه ، مراتب انصراف خود را جهت درج در سوابق ارسال فرمایید.
اسناد مناقصه خرید گازهای صنعتی

نمونه قرارداد خرید گازهای صنعتی