سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله روز بیست و پنجم تیر ماه به همت متخصصان گروه مپنا با شبکه سراسری برق کشور عراق، سنکرون شد.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله شامل طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی ۳هزار و ۱۵۶ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با رعایت شرایط استاندارد ایزو طی چهار فاز در حال انجام است.
فاز اول شامل راه‌اندازی شش واحد گازی از نوع MAP2B است و طی فاز دوم (که سنکرون واحد اخیر در این فاز صورت گرفته است)  سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه راه اندازی کامل می‌شود.
فازسوم شامل راه اندازی شش واحد گازی از نوع MAP2B است و فاز چهارم و آخر نیز شامل راه‌اندازی سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.
نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله با ظرفیت شش بلوک ۵۲۶ مگاواتی و در مجموع ۳هزار و ۱۵۶ مگاوات در منطقه رومیله در حومه شهر بصره واقع شده و گروه «شامارا» کارفرمای این پروژه است.