سنکرون واحد ۲ بخار فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

به همت گروه مپنا واحد ۲ بخار فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله، روز بیست و پنجم تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور ابوطالب نیازی، مدیر عامل شرکت توسعه ۲ با شبکه برق سراسری کشور عراق سنکرون شد.
در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی ۳هزار و ۱۵۶ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در شرایط ایزو و در چهار فاز توسط گروه مپنا انجام میشود.
فاز نخست این نیروگاه شامل شش واحد گازی از نوع MGT-70 است. راندمان واحدهای این فاز، در حالت ساده حداقل ۳۴٫۶ درصد در زمان تحویل موقت بوده که ۱۲ ماه پس از تحویل موقت آن‌ها، به میزان ۳۶ درصد تضمین می‌شود.
فاز دوم شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.
فاز سوم شامل شش واحد گازی از نوع MGT-70 و فاز چهارم شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک‌کن ACC و مشترکات مربوطه است.
پروژه نیروگاه رمیله، سومین پروژه گروه مپنا در کشور عراق پس از پروژه‌های حیدریه نجف و الصدر است که برای حدود دو هزار نفر از متخصصان و کارگران دو کشور ایران و عراق ایجاد شغل کرده است.
تمامی تجهیزات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله توسط گروه مپنا ساخته و در این نیروگاه نصب شده است.
گفتنی است اولین واحد بخار این نیروگاه در تیر ماه ۱۴۰۱ وارد مدار شده است و با سنکرون این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه ۲ در مجموع به ۱۲۰ واحد با ظرفیت ۱۸هزار و ۷۷۸ مگاوات رسید.