سنکرون ۴ واحد توربین مزرعه بادی خواف در ۴۸ ساعت

چهار توربین مزرعه بادی ۱۰ مگاواتی خواف در تیرماه ۱۴۰۲ به فاصله کوتاهی از یکدیگر و طی تنها ۴۸ ساعت با تلاش متخصصان گروه مپنا با شبکه سراسری سنکرون شد.

سنکرون واحد اول تا چهارم مزرعه بادی خواف از روز پانزدهم تا هفدهم تیر ماه به ترتیب انجام شد. همچنین طی این پروژه، رکورد ثبت نصب یک واحد کامل در کمتر از ۴۸ ساعت (که بسیار نزدیک به رکوردهای جهانی است)، ثبت شد.

در به ثمر رسیدن این پروژه، به عنوان اولین پروژه نیروگاه بادی مپنا با کارفرمای خارج از گروه، متخصصان و تلاشگران گروه مپنا شامل شرکت‌های نصب نیرو، مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا، مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) و مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) در شرایط سخت آب و هوایی خواف، این مهم را محقق کردند.