شرکای تجاری

شرکت مپنا پارس با هدف ایجاد رابطه پایدار مبتنی بر اعتماد و برقراری تعامل بلندمدت با شرکای تجاری (انتقال دهندگان دانش فنی و تامین‌کنندگان) خود رویکردهای متعددی از جمله منبع یابی و شناسایی، ارزیابی اولیه، انتخاب، ارزیابی عملکرد و ارتقا،  و نظرسنجی اجرا کرده است.  همچنین در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک‌های تامین از بومی‌سازی قطعات و مواد حمایت می‌نماید و مانع  از خروج ارز از کشور می‌گردد.

 

راه‌ ارتباطی شرکای تجاری پارس: پورتال تامین‌کنندگان