مراسم تقدیر از کارگروه ها و کارگر نمونه در جشنواره امتنان استان البرز

مراسم تقدیر از کارگروه­ها و کارگران نمونه استان البرز در تاریخ ۷ اردیبهشت در سالن میلاد شهرداری کرج برگزار گردید. شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس در سال ۱۳۹۷ با ارائه ۱۳ طرح (۱۲ طرح در گروه بندی کارگروه نمونه و ۱ طرح در گروه بندی کارگر نمونه) در جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و گارگری شرکت نمود. از میان طرح های ارائه شده، ۴ طرح در گروه بندی کارگروه نمونه و ۱ طرح در گروه بندی کارگر نمونه شایسته تقدیر در مرحله استانی تشخیص داده شدند که در این مراسم از ۴ کارگروه نمونه و کارگر نمونه پارس با اهدای لوح و تندیس تقدیر بعمل آمد.