مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت­های اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال­های اخیر بوده و یکی از عوامل تاثیرگذار در بقای هر سازمان محسوب می­شود. سازمان­های سرآمد به عنوان سازمان­هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش­های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می­شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه­ای خواهد داشت به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی­تر و منسجم­تر خود نفع می­برد و هم جامعه و طرف­های ذینفع نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

شرکت مپنا پارس در فضای کسب و کار خود به ارائه روش­هایی در حوزه مسئولیت­های اجتماعی می­پردازد تا پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی باشد چرا که مسئولیت­های بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تأمین­کنندگان و تمامی ذینفعان خود بر عهده دارد.