معاونت تامین

مهندس حمید یوسفی

 

توضیحات

ارتباط با سازمان:     info@mapnagenerator.com

مدیریت های تحت رهبری
مدیریت خرید مواد و اقلام توربین بادی
مدیریت خرید ماشین آلات، ابزار و ملزومات
مدیریت خرید مواد اولیه محصول
مدیریت مهندسی و کیفیت تامین