معاونت فروش و خدمات مشتریانمهندس حمید احترامی

 

 

توضیحات

ارتباط با سازمان:     info@mapnagenerator.com

مدیریت های تحت رهبری
مدیریت بازاریابی و فروش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت خدمات نیروگاهی و صنعتی
مدیریت طرح های نیروگاهی و صنعتی