مناقصه محدود اقلام پایپینگ GVPI

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت خرید اقلام پایپینگ GVPI ، اقدام به شناسایی پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه محدود نماید.
لذا مستدعی است ضمن مطالعه و بررسی مدارک، از لینک زیر اسناد را بارگذاری و دریافت نمایید.
مهلت تحویل پاکات حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ (شانزده) روز شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ در محل دفتر کمیسیون معاملات واقع در کارخانه این شرکت می باشد .
همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۲۶۳۶۱۹۷۵۲۴-۰۲۶۳۶۱۹۷۵۴۳ تماس حاصل فرمایید.
اسناد و روش انجام مناقصه اقلام پایپینگ GVPI

اسناد و روش انجام مناقصه اقلام پایپینگ GVPI

اسناد مناقصه