مناقصه محدود تامین Anchor bolt و واشر مربوطه

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت تامین Anchor bolt و واشر مربوطه مورد مصرف توربین بادی ۲٫۵MW ، اقدام به شناسایی پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه محدود نماید.
لذا مستدعی است ضمن مطالعه و بررسی مدارک، از لینک زیر اسناد را دریافت نمایید.

اسناد مناقصه تامین Anchor bolt و واشر
Inspection and Test Plan
Drawing