موتور سنکرون مغناطیس دائم مرکزی

حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی

تــوان محصــــــــول: ۵۵KW

نوع موتور سنکرون مغناطیس دائم
توان نامی ۳۰ KW
حداکثر توان ۵۵ kw
ولتاژ (BUS DC Link) ۳۰۰ V
تعداد قطب ۸
سرعت نامی ۲۸۰۰ rpm
حداکثر سرعت ۶۰۰۰ rpm
نوع خنک کاری روغن
بازده ۹۵٫۵%