مپنا اولین واحد گازی نیروگاه زرند را راه‌اندازی کرد

نخستین واحد گازی نیروگاه زرند، روز ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۱ و در آستانه شروع پیک مصرف با شبکه سراسری برق سنکرون شد و به این ترتیب 170 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزود.
با سنکرون این واحد از نیروگاه زرند کرمان، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) در مجموع به ۱۰۹ واحد با ظرفیت ۱۶هزار و ۸۹۳ مگاوات رسیده است.
پروژه نیروگاهی زرند کرمان که در قالب طرح ۱+۲+۷ نیروگاه گازی در انتهای سال ۱۳۸۷ به شرکت مپنا ابلاغ شد، در کیلومتر ۱۰ جاده زرند – کرمان قرار گرفته است. از ویژگی های این پروژه، استفاده از توربین گاز V 94.2 MAP2A بوده است. همچنین مدت زمان لازم برای سنکرون واحد اول ۲۰ ماه تعیین شده بود.
کارفرمای پروژه نیروگاه گازی زرند، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مشاور کارفرمای پروژه، شرکت قدس نیرو است.