برگزاری مجمع سالانه عمومی شرکت مپنا پارس

در تاریخ 29 خرداد سال جاری مجمع سالانه عمومی صاحبان سهام شرکت مپنا پارس برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به اسفند 96 شرکت در دوبخش ارائه گردید:

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: گزارش حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی مفید راهبر مقبول اعلام شد.
گزارش عملکرد شرکت: این گزارش توسط مدیرعامل به نمایندگی از طرف هیئت مدیره شرکت به اعضای مجمع ارائه شد. در این گزارش علاوه بر تشریح عملکرد سال 96 در حوزه‌های مختلف و اعلام اهم برنامه‌های سال 97، گزارشی از مدیریت ریسک کسب و کار شرکت که از سال 89 آغاز شده و تا کنون در چند مرحله مورد بازبینی قرار گرفته است نیز ارائه گردید. یکی از مهمترین راهکارهای اتخاذ شده در راستای مدیریت ریسک‌های منجر به کاهش فروش، توسعه و تنوع سبد محصولات می‌باشد که نتیجه اجرای برنامه‌های شرکت در این خصوص افزایش محصولات شرکت از 3 محصول در سال 88 به 20 محصول قابل ارائه تا پایان سال 96 بوده است.