نخستین واحد فاز دوم نیروگاه سمنان سنکرون شد

واحد نخست از فاز دوم نیروگاه گازی سمنان (واحد شماره ۳)، روز پانزدهم مرداد ۱۴۰۱ توسط گروه مپنا با شبکه برق سراسری سنکرون شد و به این ترتیب ۱۸۳ مگاوات به تولید برق کشور افزود.  
این پروژه تنها ۱۲۰روز از زمان شروع نصب واحد تا سنکرون آن به طول انجامید و اولین واحد از طرح ۱۰هزار مگاواتی تامین برق صنایع کشور محسوب می‌شود. از دیگر دستاوردهای این پروژه ثبت رکورد سنکرون یک واحد گازی در کمتر از شش ماه از ابلاغ پروژه است. همچنین این واحد نیروگاهی اولین واحد سنکرون شده با انجام crossing بین زیمنس و MAPCS نیز به حساب می‌آید. 
نیروگاه سمنان در کیلومتر ۱۰ جاده دامغان واقع شده و کارفرمای این پروژه، شرکت تولید انرژی سامان سمنان و مشاور نیز شرکت مشاور نیرو است.
شایان ذکر است، این واحد، چهارمین واحد سنکرون شده شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه یک) در سال ۱۴۰۱ و به طورکلی یکصد و هشتاد و دومین واحد این شرکت است.