نظرسنجی همکاران تجاری و تامین کنندگان

تامین کننده گرامی:
ضمن عرض سلام ، با توجه به لزوم نظرسنجی دوره ای از شرکای تامینی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) در راستای شناسایی و تلاش در جهت مرتفع سازی خواسته های ذینفعان ، بدینوسیله فرم رضایت سنجی تامین کنندگان ، در قالب پرسشنامه ذیل ، به حضور ارسال می گردد . لازم به ذکر است داده های دریافتی توسط مرجعی مستقل بصورت محرمانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.پیشاپیش از زحمات شما در تکمیل صحیح این پرسشنامه بسیار سپاسگزاریم.

مشخصات تامین کننده
نام تامین کننده: شناسه ملی تامین کننده : تلفن :
ماهیت تامین : حیطه فعالیت : فاکس:
مدت زمان همکاری با پارس :
آدرس :حوزه ردیف شاخص های ارزیابی
امتیاز
کاربرد امتیاز1(خیلی ضعیف) تا 10(عالی)
استراتژی و برنامه های سازمان
برای شبکه سازی و توسعه همکاری ها
1 شرکت پارس ، ضمن اعتقاد به نقش تامین کنندگان در رسیدن به اهداف استراتژیک خود ، همکاری های پایدار و بلندمدتی را
با آنها پایه گزاری نموده است
2 وضعیت آتی سفارشات خرید پارس شفاف بوده ، و ارائه سفارشات خرید و برنامه های زمانبندی تحویل ، با توجه به زمان های
مورد توافق در ترمهای قراردادی صورت می پذیرند.
3 نیازمندیهای شرکت پارس در خصوص نحوه بسته بندی و ارسال محموله ها ، شفاف و کامل بوده و از طریق درگاههای ارتباطی
تعیین شده به تامین کنندگان اعلام می گردد
ساختار حاکمیتی، شفافیت و
اخلاقیات سازمان در انتخاب و همکاری ها
4 شرکت پارس ، متعهد به اصول حفظ محرمانگی اطلاعات تامین کنندگان بوده ، و بدون اطلاع و یا مجوز تامین کنندگان ،
اطلاعات آنها را منتشر نمی کند.
5 شرکت پارس در ارتباطات و تعاملات خود با تامین کنندگان ، شفافیت ، گشودگی ، احترام و اعتماد متقابل را رعایت می نماید.
6 شرکت پارس به رعایت کلیه مفاد در چارچوب موضوع همکاریهای مشترک با تامین کنندگان ، متعهد و پایبند می باشد.
7 وضعیت تعهدات مالی و قراردادی فی مابین شرکت پارس و تامین کنندگان شفاف بوده ، و اطلاع رسانی در این خصوص
قابل قبول است.
8 استراتژیهای کلان شرکت پارس و انتظارات آن شرکت از تامین کنندگان در تامین باکیفیت ، پایدار و اقتصادی ، منطقی و قابل دستیابی است
9 ساختار برگزاری مناقصات و یا مدت زمان مجاز جهت اخذ استعلامات شفاف بوده و معیارهای تعیین تامین کنندگان منتخب مشخص می باشد
10 شرکت پارس به نتایج نهایی بدست آمده از استعلامات و یا مناقصات ، و انتخاب تامین کنندگان منتخب بر مبنای معیارهای شفاف ،
متعهد می باشد.
11 قراردادهای منعقده با تامین کنندگان مستند ، شفاف ، کامل ، متناسب با ماهیت همکاری ، و با رعایت اصول عدالت و
استراتژی برد – برد می باشد.
12 مدارک و مستندات فنی طراحی و ساخت (و یا تامین) ارائه شده از طرف شرکت پارس ، کامل و شفاف می باشد.
مشارکت و هم آفرینی در توسعه
و بهبود فرآیندها، محصولات و خدمات
13 در موارد مواجهه با عدم انطباقات کیفی و لجستیکی در محموله های ارسالی ، بازخورد مناسب جهت اعلام بموقع عدم انطباق مشاهده شده و
طرح اقدام جهت تصحیح ( و یا) ارسال مجدد محموله ها ، از طرف شرکت پارس صورت می پذیرد.
14 شرکت پارس ، بصورت فعالانه از به اشتراک گذاری دانش و هم افزایی تامین کنندگان ، در جهت بهبود فرایندها ، محصولات و خدمات
حمایت می نماید .
15 خط مشی و نحوه برخورد شرکت پارس در جذب ، تجزیه و تحلیل و بکارگیری پیشنهادهای بهبود
(در حیطه های فنی ، کیفی ، لجستیک ، تامین و ...) از طرف تامین کنندگان ، قابل قبول و اثربخش می باشد.
میزان اجرای فناوری های جدید
و تغییرات
16 شرکت پارس ، یک سازمان پویا با ویژگی های یک سازمان پیشرو است.
17 کیفیت مشاوره های فنی و تکنولوژیک بازرسان و کارشناسان شرکت پارس در جهت بهبود فرایندهای مرتبط با زنجیره تامین ،
قابل قبول و اثربخش می باشد.
18 شرکت پارس در حیطه های فنی و لجستیکی از تامین کنندگان خود پشتیبانی نموده و با به اشتراک گذاری منابع خود ،
به تامین کنندگان در توسعه طرحهای بهبود و ارتقاء همکاریهای فی مابین ، کمک می کند.
تعهد سازمان به اقتصاد چرخشی 19 شرکت پارس به استفاده مجدد و بازیافت مواد اولیه ، انرژی و تجهیزات متعهد است و جهت ترغیب و مشارکت تامین کنندگان در اجرای
این اصل ، تمهیداتی را لحاظ نموده است.
20 رعایت اصول محیط زیست و ایمنی و بهداشت محیط کاری ، برای شرکت پارس حائز اهمیت بوده و در انتخاب تامین کنندگان
توسط شرکت پارس ، موثر است.
مدیریت و بهبود
عملکرد
21 . شرکت پارس ، بصورت موثر نسبت به اجرای مدیریت برخورد بر مبنای عملکرد تامین کنندگان ، اقدام می نماید.
22 . حضور بموقع بازرسان (مقیم) شرکت پارس و سطح تخصص و تجربه ایشان در اجرای بازرسیها ، قابل قبول است
23 معیارهای کنترل کیفیت و عملکرد کالاها و خدمات ارائه شده مشخص بوده و فرایند کنترل کیفیت توسط پرسنل مجرب و
بموقع صورت می پذیرد
24 فرایند ارزیابی اولیه / دوره ای تامین کنندگان، معیار های ارزیابی ، و گزارشات بازخوردی آنها شفاف، عادلانه و اثربخش می باشد
25 بازخوردهای دریافت شده از نتایج بازرسیها و ارزیابی های انجام شده توسط شرکت پارس ، در بهبود عملکرد تامین کنندگان تاثیرگذار می باشد.
تجربه در تعامل با سازمان 26 تعامل شرکت پارس با تامین کنندگان در خصوص شفافسازی و نحوه تهیه و تصدیق مدارک و مستندات کیفی ، قابل قبول است.
27 همکاری با شرکت پارس ، مایه مباهات و خرسندی تامین کنندگان بوده و ایشان ، مایل به تداوم همکاری با شرکت پارس می باشند.
28 پرداختهای مالی بر اساس مفاد قراردادها (و یا توافقات فی مابین) و در موعد مقرر ، بصورت کامل انجام می گردند.
29 فرایندهای جاری در شرکت پارس ، ضمن در نظر گرفتن الزامات کاری ، کارا و چابک می باشند.
30 سازمان پارس ، توسط تامین کنندگان به خوبی شناخته شده و فعالیتهای تجاری و اجتماعی آن ، بخوبی شفاف است.
تعهد اجتماعی
سازمان
31 شرکت پارس، تامین کنندگان را در راستای پایبندی به تعهدات اجتماعی از قبیل رعایت موارد HSE، حفظ محیط زیست و ...ترغیب و
تشویق می نماید.
32 عملکرد شرکت پارس در عمل به تعهدات اجتماعی قابل قبول و موفق می باشد.
الهام بخشی،
پشتیبانی و قدردانی
33 سیاست تشویق و رویکرد شرکت پارس در پشتیبانی و قدردانی از تامین کنندگان مناسب می باشد.
34 اطلاع از استراتژیهای کلان شرکت پارس و افق بلند و کوتاه مدت اهداف استراتژیک آن ، به صورت اثربخش در استراتژی های سازمان ما
(در حیطه های برنامه ریزی ، تولید ، کیفیت ، قیمت گذاری و ...) تاثیرگذار بوده است.
35 شرکت پارس ، نسبت به آموزش کارکنان تامین کنندگان در حیطه های موردنیاز ، تمهیداتی را اتخاذ نموده است.
ارتباطات و
روابط پایدار
36 نحوه اطلاع رسانی شرکت پارس در خصوص مسائل مالی از طریق درگاههای ارتباطی مشخص ، قابل قبول و اثربخش می باشد.
37 در صورت ایجاد تغییرات در جنبه های فنی ، لجستیکی ، حقوقی ، مالی و ایمنی قراردادهای فی مابین، این تغییرات اطلاع رسانی گردیده و یکپارچگی تاثیر آنها در کلیه ارکان همکاری فی مابین ، به خوبی رعایت می گردد
38 درگاههای ارتباطی سازمان پارس با تامین کنندگان مشخص و شفاف بوده و ساز و کارهای مناسبی جهت تعامل با تامین کنندگان وجود دارند.
39 رسنل رابط شرکت پارس در تعاملات با تامین کنندگان مشخص بوده ، و دسترسی به ایشان جهت پاسخگویی به پرسشها ، پیشنهادات و
انتقادات تامین کنندگان امکانپذیر است.
پیشنهادات بهبود :
نظرات و ایده ها :