نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر

سنکرون واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهرسیرجان با شبکه سراسری برق

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، ساعت ۲۱:۱۶ شنبه ۲۲ تیر ماه ۹۸ با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا در مجموع به ۹۵ واحد با ظرفیت ۱۴۵۸۳ مگاوات رسید.

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر

نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، در کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز مستقر است.

این نیروگاه پس از نهایی شدن در دو قرارداد مهندسی و اجرا (EC) و تأمین تجهیزات (P)، در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۲ مبادله شد. بر اساس قرارداد، مدت زمان برای سنکرون واحد اول گاز ۱۸٫۵ ماه و واحدهای بعدی گاز به فاصله ۲ ماه، واحد بخار ۳۰ ماه، تحویل موقت ۲ ماه پس از سنکرون و تحویل دائم ۱۲ ماه پس از تحویل موقت تعیین شده است.

واحدهای این پروژه شامل دو بلوک سیکل ترکیبی است که تاکنون یک بلوک آن اجرا شده است.

ظرفیت واحدها شامل چهار واحد ۱۶۶ مگاوات توربین گاز و دو واحد۱۶۰ مگاوات توربین بخار و سیستم خنک کن ACC، پست و خط انتقال برق ۴۰۰ کیلو ولت است.