همایش ICT گروه مپنا

تأکید بر اثرات بهره‌وری سازمان‌ها از ICT در همایش فنآوری اطلاعات و ارتباطات گروه مپنا
در هفتمین همایش فنآوری اطلاعات و ارتباطات گروه مپنا، با محور “معماری و بلوغ – توازن و توسعه”، بر اثرات رشد روزافزون بهره‌وری سازمان‌ها از ICT تأکید شد.
هفتمین دوره همایش فنآوری اطلاعات و ارتباطات گروه مپنا، به میزبانی شرکت ساخت تجهیزات سپاهان مپنا، روز پنجشنبه ۲۳ خرداد در سالن اجتماعات کتابخانه ملی و با حضور جمعی از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان این حوزه برگزار شد و برنامه‌هایی از جمله سخنرانی کلیدی، ارائه مقالات برگزیده، مستندهای تصویری و چند کارگاه در آن گنجانده شده بود.