واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه سنکرون شد

واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی BOO عسلویه، با تلاش مهندسان و کارکنان گروه مپنا، ساعت ۲۰:۵۶ یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ با شبکه برق سراسری کشور سنکرون شد.
پروژه احداث بخش بخار نیروگاه BOO عسلویه به ظرفیت نامی ۴۸۰ مگاوات  به روش قرارداد بیع متقابل، بین شرکت تولید برق حرارتی و شرکت تولید برق عسلویه مپنا در حال اجرا است و عملیات اجرایی آن بر عهده کنسرسیومی از شرکت‌های گروه مپنا به رهبری شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا است. محدوده اجرای پروژه شامل ۳ واحد توربین ژنراتور بخار تیپ E به ظرفیت نامی۱۶۰ مگاوات به همراه بویلرهای بازیاب، مشترکات و پست بلافصل نیروگاه است.
پیش از این، نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه در فروردین ۱۳۹۹ با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شده بود