پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان (نیروگاه ها و شرکت‌های توسعه و احداث مپنا)

نام محصول: معاونت اجرایی:
نیروگاه: نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
جهت تکمیل پرسشنامه لطفا به ستون پاسخ دهنده توجه نمایید( سوالات مربوط به نیروگاه ،توسط مدیر پروژه/سرپرست کارگاه نیروگاه و سوالات مربوط به معاونت اجرایی، توسط معاون محترم اجرایی توسعه تکمیل گردد).
ردیف پارامتر
پاسخ دهنده
نیروگاه معاونت اجرایی توسعه
کاربرد
دارد ندارد
میزان رضایت
امتیاز1(رضایت کم) تا 10(رضایت کامل)
میزان اهمیت
1 تا 5
تجهیزات
1 تحویل به موقع تجهیزات نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
2
تحویل کامل تجهیزات
تجهیزات پارس به صورت کامل و یکجا تحویل داده می شود.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
3
كيفيت بسته بندي قطعات
نوع و کیفیت بسته بندی با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حمل و نگهداري محموله ها انتخاب و اجرا می گردد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
4 كيفيت تجهیزات تحویل داده شده نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
خدمات پس از فروش
5 كيفيت قطعات يدكي تامين شده نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
6
تحويل به موقع و كامل قطعات يدكي
قطعات یدکی طبق زمان های توافق شده در قرارداد و به صورت کامل تحویل مشتری می گردد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
7 كيفيت خدمات ارائه شده (رفع عیوب، آموزش،سوپروایزری و ...) نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
8
سرعت پاسخگویی
پارس پس از دریافت درخواست خدمات از مشتری، ضمن اعلام سریع امکان/عدم امکان ارایه خدمت، در حداقل زمان ممکن تیم اجرايي را به سایت اعزام می نماید.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
9
مدت زمان انجام سرویس
تیم اعزامی پارس به سایت، یک سرویس خاص را در حداقل زمان ممکنه (مورد انتظار منطقي از دیدگاه مشتري)، ارایه می دهد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
10 تحويل كامل خدمات و سرويس نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
پشتیبانی فنی
11
درك صحيح از خواسته ها و نيازمنديهاي مشتري
شرکت پارس خواسته و نیازهای فنی مشتری خود را به خوبی درک می نماید.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
12
توانایی و تخصص فنی
شرکت پارس دانش و تخصص کافی جهت پاسخگویی و بر طرف نمودن نیازهای تکنولوژیک و فنی مشتری خود را دارد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
نماینده مقیم در نیروگاه
13
توانايي و تخصص فني نماينده مقیم
نماینده مقیم توانایی و تخصص لازم در خصوص حل و فصل مشکلات فنی در چارچوب حدود اختیارات تعریف شده برای وی(به جز موارد مربوط به طراحی محصول)را دارد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
14
مسئوليت پذيري نماينده مقیم
نماینده مقیم قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهده گرفتن امور محوله به وی را دارد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
15
نحوه برخورد و تعاملات نماینده مقیم
نماینده مقیم از توانایی لازم برقراری ارتباط خوب و سازنده با مشتری برخوردار می باشد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
قیمت
16
قيمت خدمات ارائه شده در مقايسه با رقبا(خارج از گارانتي)
با نظر گرقتن سطح کیفیت خدمات ارایه شده توسط پارس، قیمت آن در مقایسه با رقبا معقول و مناسب می باشد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
17
قيمت قطعات موردی تامين شده در مقايسه با رقبا (خارج از گارانتي)
با نظر گرقتن نوع قطعات موردی تامين شده توسط پارس، قیمت آن در مقایسه با رقبا معقول و مناسب می باشد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
مدارک
18
كيفيت و تحويل به موقع مدارك مهندسی(MTO، مدارک نصب و راه اندازی)
مدارک مهندسی ارایه شده توسط پارس علاوه بر خوانا بودن و نداشتن هیچ گونه ابهامی، با مراحل اجرایی کار مطابقت دارد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
19
کیفیت و تحویل به موقع مدارك As Built به مشتري
کلیه موارد mark up شده، در مدارک as built بموقع و کامل اعمال مي گردد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
20
کیفیت و تحويل بموقع كتابچه نهايي محصول
پارس کتابچه نهایی محصول را در کمترین زمان ممکن از تحویل محصول، ارایه می نماید. این کتابچه با ITP مطابقت کامل داشته و خوانا و کامل می باشد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
الزامات زيست محيطي و ايمني و بهداشت صنعتي
21
رعايت الزامات زيست محيطي و ایمنی در محصول
محصول پارس کمترین اثرات مخرب زیست محیطی و عوامل تهدید آمیز بر سلامت را دارد
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
22 رعايت موارد ايمني توسط نمايندگان پارس در زمان ارائه خدمات نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
ارتباطات و تعاملات
23
انعطاف پذيري در مورد خواسته هاي مشتري (زمان، محصول، ...)
پارس در خصوص خواسته ها و نیازمندی های مشتری مانند تغییر زمان تحویل محصول و مدارک، پيشنهادهای بهبود در قبال محصول، زمان تست و ... از انعطاف پذیری لازم برخوردار است
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
24
واكنش سريع شركت به درخواستهاي موردي
پارس در مواقع مورد نیاز مشتری(درخواست قطعه، خدمات و...) در مدت زمان مورد نیاز مشتری، خواسته مشتری را برآورده ميسازد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
25
نحوه نظرسنجي از مشتريان
پرسشنامه نظرسنجی از مشتریان شفاف بوده و زمان و نحوه ارسال و دریافت مطابق با خواسته مشتری می باشد. نتیجه اقدامات اصلاحی انجام شده به مشتری اعلام می گردد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
26
نحوه پاسخگويي به شكايت هاي مشتريان
شرکت پارس کانال های ارتباطی مناسبی را جهت دریافت شکایت های مشتری ایجاد نموده و ضمن برخورد منصفانه با موضوع شکایت و شاکی، در مدت زمان منطقی به شکایت رسیدگی می نماید. نتایج اقدامات انجام شده را به مشتری اعلام می نماید.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
27
رضايت از نحوه برقراري ارتباط با سازمان پارس
روش های ارتباطی پارس مناسب بوده و دسترسی به مخاطب مورد نظر مشتری به سهولت انجام می شود.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
28
تعهد به موارد قراردادي فيمابين
شرکت پارس به کلیه تعهدات قراردادی خود در مراحل مختلف کار اعم از تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی و دوره گارانتی تجهیز پایند می باشد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
29
اعلام به موقع زمان تست
پارس زمان تست و بازرسی تجهیز را از طریق کانال های ارتباطی تعیین شده توسط مشتری، هماهنگ نموده و زمان تست را با رعایت بازه زمانی توافق شده با وی اعلام می نماید.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
30
حضور نمايندگان پارس در جلسات هماهنگي
نماینده شرکت پارس در جلسات تعیین شده توسط کارفرما، حضور یافته و از دانش، تخصص فنی و اختیار لازم جهت پاسخگویی و اعلام نظر در خصوص موارد مطرح شده در جلسه را دارد.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
شهرت،تصویر کلی و وفاداری
31
رضايت كلي
در مجموع از پارس راضی بوده و از همکاری با آن سازمان خرسند می باشم
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
32
تمايل به تامین مجدد قطعات و خدمات از پارس
سازمان ما تمایل دارد که در آینده و علی رغم وجود سایر سازمان های ارایه دهنده قطعات و خدمات نیروگاهی مشابه، مجددا با پارس همکاری داشته باشم.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
33
توصیه به دیگر سازمان ها در خصوص تامین قطعات و خدمات از پارس
علی رغم وجود سایر سازمان های ارایه دهنده قطعات و خدمات نیروگاهی مشابه ، سازمان ما به دیگر سازمان ها توصیه می نماید که قطعات و خدمات نیروگاهی مورد نیاز خود را از پارس تامین نمایند.
نیروگاهمعاونت اجرایی توسعه داردندارد 12345678910 12345
توضیحات :
ساير نظرات(در صورت نياز به صفحه اضافي ، ضميمه گردد):
نام شخص تكميل كننده فرم:
تاریخ: