پروژه های در دست اجرا

پروژه‌های در دست اجرا
​ردیف ​محصول ​نام نیروگاه ​تعداد واحد
​1 ژنراتور بخار​ عسلویه​ 2​
​2 ژنراتور بخار​ ​پرند 1
​3 ​باسداکت MV نیروگاه حرارتی گل گهر سیرجان (نیروگاه گاز)​ 2​
​4 باسداکت MV نیروگاه حرارتی​ ​گل گهر سیرجان (نیروگاه بخار) 1​
​5 باسداکت MV نیروگاه حرارتی​ پرند (نیروگاه بخار)​ 1​
​6 باسداکت MV نیروگاه حرارتی​ عسلویه (نیروگاه بخار)​ 2​
​7 ژنراتور ۲۵ مگاوات​ -​ 4​
​8 باس‌بار نیروگاه ۲۵ مگاوات​ -​ 4​
9​ توربین بادی ۲.۵ مگاوات​ -​ ​24
​10 ​ترکشن موتور ​- ​6