ژنراتور آبی MGH63 و MGH52

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول:۳۰۰MVA  ۱۴۰MVA

مدل  MGH52 و MGH60
توان نامی  ۱۴۰ و ۳۰۰ مگاولت آمپر
سرعت نامی ۵۰ تا ۳۰۰ دور در دقیقه
وزن ۱۱۰۰ تن