ژنراتور بخار MGS58

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: ۲۵۰MVA

توان ظاهری ۲۳۵٫۳ MVA
ضریب قدرت ۰٫۸۵
ولتاژ نامی ۱۵٫۷۵ KV
جریان نامی ۸۶۲۵ A
فرکانس ۵۰ Hz
نسبت اتصال کوتاه ۰٫۵۶
نوع خنک کاری هواخنک
دمای آب ورودی ۳۹٫۵C
دمای هوای خنک ۴۴٫۵C
سیستم تحریک استاتیک
بازده ۹۸٫۷۵%